10 razloga zbog kojih može biti hladno u automobilu
KAKO RADI I ZAŠTO SE KVARI GREJANJE


Rubrika: SAT Plus 404
Datum izdavanja: 06.10.2016.

Da sa grejanjem u kabini nešto nije u redu shvatimo tek kada ono zataji – a tada je već kasno jer to sigurno znači kvar nekog od delova ovog sistema. Od majstora smo saznali kako se održava, šta se najčešće kvari, koliko koštaju popravke ali i kako izbeći veće troškove. Nažalost, grejanja u automobilu se setimo tek kada zahladni, kao da se podrazumeva da će ono raditi kada god da ga uključimo. Međutim, ako tada iz ventilacije ne dopire topao vazduh ili se recimo stakla previše magle, to su pouzdani znaci da nešto nije redu. Kao i mnogi drugi sistemi u vozilu, i grejanje se sastoji od različitih delova i sklopova. Pre svega, ono je deo sistema za hlađenje i koristi mnoge njegove delove i uređaje.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 404 na stranama 52-55.