100 dragocenih saveta i informacija za svakog vozača
ŠTA KAD DOŽIVITE NEZGODU U INOSTRANSTVU


Rubrika: SAT plus 394
Datum izdavanja: 19.05.2016.

Odgovori na sva pitanja u slučaju da vas ovakva neprijatnost zadesi izvan Srbije – kome se obratiti za pomoć, šta učiniti na licu mesta i od koga kasnije tražiti naknadu štete. Kada popunjavati Evropski izveštaj, a kada obavezno pozvati policiju i u čemu se razlikuje procedura u zemljama sa kojima imamo i sa kojima nemamo potpisan Sporazum o zaštiti posetilaca.

Saznajte detaljnije u SAT Plus 394 od 19.05.2016.
na stranama 12-15.