Alternativne sankcije za saobraćajne prekršaje
KO NE PLATI, MOŽE DA ODRADI


Rubrika: SAT Plus 387
Datum izdavanja: 11.02.2016.

Šta treba da radi onaj ko nema novca da plati kaznu izrečenu za saobraćajni ili drugi prekršaj, a ne želi da ide u zatvor? Gde i kako se u praksi obavlja rad u javnom interesu, koliko traje i ko o svemu tome vodi računa? Kojih se pravila moraju pridržavati oni kojima je novčana ili zatvorska kazna na ovaj način zamenjena i šta se događa sa onima koji to ne rade? Kada kazna ne može da se odradi. Svakome se može desiti da napravi saobraćajni prekršaj, ali nije svakome lako da plati kaznu, pogotovo kada su u pitanju iznosi od petnaest i više hiljada dinara. Zahvaljujući alternativnim sankcijama koje su počele da se izriču i počiniocima prekršaja, a ne samo onima koji su počinili krivična dela kako je ranije bio slučaj, odlazak u zatvor nije jedini način da se kazne oni koji nemaju da plate.