Alternativne sankcije za saobraćajne prekršaje
KO NEMA DA PLATI MOŽE DA ODRADI


Rubrika: SAT Plus 304
Datum izdavanja: 06.12.2012.

Prekršajni sudovi bi uskoro mogli početi da izriču kazne rada u javnom interesu kao zamene za neplaćene novčane kazne nesavesnim vozačima. Gde bi se i kako takve sankcije sprovodile, koliko bi trajale i kakvi prekršaji bi mogli na ovaj način da se „odrade“. Umesto 10.000 dinara, 20 dana rada po dva sata dnevno

Napravili ste saobraćajni prekršaj za koji vam je izrečena kazna od 15.000 dinara i nemate novca da je platite, a ne ide vam se u zatvor. Takav problem su već imali ili ga mogu imati mnogi naši vozači, pogotovo sada u vreme krize kada ovaj iznos nije baš lako izdvojiti. Ukoliko budu ispunjeni još neki formalni uslovi, rešenje bi mogla biti kazna rada u javnom interesu, kao zamena za neplaćene novčane kazne. Šta to zapravo znači? Umesto da platite 15.000 dinara ili da odete na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju do 30 dana u zavisnosti od toga koliko odredi sud, vi svoju kaznu jednostavno odradite u nekom od preduzeća koje je sklopilo ugovor sa Ministarstvom pravde, a koje se bavi poslovima od javnog interesa…