Analiza kvaliteta naftnih derivata
KONTROLE GORIVA ČEŠĆE NEGO IKADA


Rubrika: SAT Plus 386
Datum izdavanja: 28.01.2016.

Koliko su učestale kontrole goriva prema novom programu koji je počeo krajem prošle godine? Koliko je povećan broj uzoraka goriva koji se analizira u laboratoriji? Kakve kazne su predviđene za prodavce koji prodaju nekvalitetno gorivo? Šta se u laboratoriji proverava i koje gorivo se smatra za neodgovarajuće? Koliko će trajati monitoring goriva u Srbiji. U decembru prošle godine počeo je nov način kontrole tržišta naftnih derivata, za koji se slobodno može reći da predstavlja revolucionarnu novinu. Radi se o takozvanom monitoringu kvaliteta, kojim se redovno proverava da li gorivo po svom sastavu i osobinama odgovara standardima. To je prvi put da je Srbija dobila jedan ovakav program, koji obezbeđuje ono što vlasnike vozila najviše i zanima – da na benzinskim stanicama zaista dobiju gorivo koje plaćaju.