Atestiranje vozila sa ugrađenim ručnim komandama
PROPISI PROTIV INVALIDA


Rubrika: SAT Plus 391
Datum izdavanja: 07.04.2016.

Ugradnja ručnih komandi za osobe sa invaliditetom u našem zakonu je istovetna bilo kojoj drugoj prepravci vozila, pa je neophodno pribaviti gomilu dokumenata uključujući i saglasnost proizvođača, koju, inače, ne traži nijedna od zemalja iz okruženja. Šta se može učiniti da ne bude sve tako skupo i komplikovano. Teško je živeti život kao osoba sa invaliditetom i samo oni znaju kako im je kada čak i neke uobičajene i za druge ljude neprimetne stvari, poput stepenica uz koje se treba popeti, na primer, predstavljaju problem.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 391 na stranama 16-17.