Audi S5
KUPE KOJI SE NAMEĆE


Rubrika: SAT Plus 397
Datum izdavanja: 30.06.2016

Paralelno sa novom generacijom modela „A5“, predstavljena je i, za sada najsnažnija verzija, Audijevog kupea „S5“, koji nam je na prezentaciji u Portu pokazao da nije elegantna i veoma brza limuzina koja je izgubila dvoja vrata, već pravi sportista koji je dobio sjajno oslanjanje, novi benzinski motor, a koji udobnom kabinom i velikim prtljažnikom omogućuje da se u brzini uživa i u svakodnevnim životnim situacijama.

Saznajte detaljnije u SAT Plus 397 od 30.06.2016.
na stranama 16-19.