Auto-kampovi u Srbiji
SPORI POVRATAK NOMADA


Rubrika: SAT Plus 349
Datum izdavanja: 28.08.2014

Ovog trenutka u Srbiji ima 37 auto-kampova, ali svega njih nekoliko zaista zavređuje pažnju. Možda bi stvari bile i bolje da država nema maćehinski odnos prema ovom vidu turizma, koji u Evropi ali i kod nas, poslednjih godina beleži rast.
Ko barem jedno letovanje nije proveo ispod šatora ili u kamp-prikolici, mnogo je izgubio. Jedinstvo i duh kampera, oslobođen brojnih stega i krutih pravila koja važe u hotelima, netaknuta priroda i cene prihvatljive najvećem broju turista, bili su samo neki od razloga zbog čega je u nekadašnjoj SFRJ bilo više od milion aktivnih kampera. Nakon 20 godina situacija je sasvim drugačija. Iako sa sve tanjim novčanicima i starijim voznim parkom, srpski turisti su postali probirljiviji, a to se pre svega odnosi na smeštaj. Naviknuti na grčke apartmane mnogi su poredeći kampove odustali od letovanja u prirodi. Nisu u pitanju samo bubice i mravi, već pre svega, uređenost i higijena koji su pali na najniže grane…