Chevrolet Camaro Convertible
I ZA STAZU I ZA KRSTARENJA


Rubrika: SAT Plus 302
Datum izdavanja: 08.11.2012

Samo dva meseca nakon što smo testirali ševrolet „kamaro“ na stazi centra NAVAK, imali smo priliku da na istom mestu vozimo i kabriolet verziju, sa kojom smo podjednako uživali iako smo izmerili potpuno drugačije performanse. Naši merni uređaji otkrili su koliko tačno iznosi cena vožnje sa vetrom u kosi, ali smo na testu primetili i to da najveća razlika u odnosu na kupe leži u imidžu – pa je nasuprot osnovnom „kamaru“, kabriolet verzija zabavna i kada se njome lagano krstari

Sudeći po iskustvima članova test-ekipe naše redakcije, „kamaro“ je u jednom sličan gradskom autobusu – dugo se čeka jedan, da bi onda stigla dva odjednom. Čim smo na međunarodnoj prezentaciji u Švajcarskoj upoznali evropsku verziju, i mi smo poželeli da na stazi centra NAVAK vozimo snažni „ševi“. Nestrpljivi kakvi jesmo, činilo nam se da dugo čekamo na priliku da proverimo kakav je ovaj automobil u krivinama, a onda smo u svega mesec-dva na test dobili i kupe verziju, a odmah potom i kabriolet…