Da li je korisna ugradnja auto-kamera u vozila
DA SNIMI I DA DOKAŽE


Rubrika: SAT Plus 330
Datum izdavanja: 05.12.2013

Da li privatni snimak sa auto-kamere važi na sudu kao dokaz u slučaju saobraćajne nezgode i da li na osnovu snimka neko može naplatiti štetu ili barem dokazati da nije kriv za udes? Na ova pitanja odgovore su nam dali nadležni, kao i predstavnici osiguravajućih kuća, a mi smo još i saznali kako se ove kamere ugrađuju u automobile, šta sve mogu da snime i koliko koštaju

Snimci raznih, čak i pomalo neverovatnih saobraćajnih situacija zabeleženi kamerama iz automobila preplavili su internet, a glavni akteri u većini slučajeva su vozači u Rusiji. Međutim, veliki broj snimaka nije rezultat toga što u toj velikoj zemlji vozači kamere ugrađuju iz pomodarstva. Ruski vozači su na to bili primorani, jer su to zahtevala tamošnja osiguravajuća društva sa ciljem da stanu na put brojnim prevarama. Ovakvi uređaji u Srbiji nisu zakonom obavezni – ne traže ih ni policija niti osiguravajuće kompanije, ali ipak bude sve veće interesovanje kod domaćih vozača. Sve veći broj naših čitalaca nam se obraća pismima u kojima pita ima li svrhe u Srbiji snimati saobraćajne prekršaje, da li se takvi dokazi mogu iskoristiti na sudu kada do nezgode dođe i da li se investicija ugradnje kamere u vozilo isplati…