Da li se mala prekoračenja brzine zaista kažnjavaju po zakonu
PIŠU KAZNE, A RADARI GREŠE


Rubrika: SAT Plus 389
Datum izdavanja: 10.03.2016.

Saobraćajna policija nema više nikakvu toleranciju prema vozačima koji ne poštuju propise, pa se kažnjavaju i minimalna prekoračenja dozvoljene brzine uprkos tome što oprema kojom mere brzinu može da pogreši i što to i sami proizvođači priznaju. Šta kažu stručnjaci, a šta sudije, zašto se greške ne uzimaju u obzir i kako se to radi u drugim evropskim zemljama. Do juče je bilo nezamislivo da bi neko mogao biti kažnjen zato što je vozio jedan kilometar na sat brže nego što je dozvoljeno, ali nažalost, to sada postaje praksa u Srbiji. Jasno je da svako ko ne poštuje propise treba da bude kažnjen i tu nema ničeg spornog. Ali načelo dokazivanja iz Zakona o prekršajima kaže da niko, pa ni vozač, ne može biti osuđen dok se njegova krivica ne dokaže. A dokazi, u ovom slučaju i te kako mogu biti dovedeni u pitanje, pogotovo kad je reč o minimalnim prekoračenjima brzine ispod nivoa greške uređaja kojim su izmerena.