Da li su vozači uvek krivi za obaranje pešaka
AUTOPUT NIJE KORZO


Rubrika: SAT Plus 327
Datum izdavanja: 24.10.2013

Iako Zakon o bezbednosti saobraćaja maksimalno štiti pešake, to nikako ne znači da su za svaku nezgodu automatski krivi vozači. Postoje situacije, kao što su istrčavanje između parkiranih vozila ili prelazak autoputa, kada do incidenta dolazi nakon grubog kršenja propisa od strane pešaka. Vozači koji su se ponašali u skladu sa zakonom tada ne snose nikakvu moralnu ni krivičnu odgovornost

Vozači su u saobraćaju najodgovorniji i tu nema dileme. I sami propisi su tako pravljeni da svakome ko sedne za upravljač odmah mora biti jasno da mu je u rukama opasna stvar koja usled pogrešnog rukovanja (poštovanja propisa) njega i druge može povrediti ili lišiti života. Nasuprot vozačima su pešaci, najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju. Ranjivi su jer svaki sudar sa vozilom za njih znači neku povredu, a nažalost, često i smrt. Zato ih Zakon o bezbednosti saobraćaja maksimalno štiti. Možda zbog toga u javnosti vlada mišljenje da je za svako obaranje pešaka isključivo kriv vozač. Ali da to nije tako, najbolje pokazuju podaci da je svaki četvrti sudar vozila i pešaka nastao greškom pešaka, kao i da je svaki šesti poginuli stradao zbog svog previda…