Da li treba ukinuti vožnju sa dnevnim svetlima
SIJALICA ILI ŽIVOT?


Rubrika: SAT Plus 299
Datum izdavanja: 27.09.2012

Kada je 2009. stupio na snagu Zakon o bezbednosti u saobraćaju, vozači su dobili obavezu da i danju voze sa uključenim svetlima. Danas, samo tri godine kasnije, razmišlja se o ukidanju ove odredbe zbog povećane potrošnje i pregorelih sijalica. Koliko se stvarno može uštedeti ako danju vozite bez svetala i da li takva ušteda može biti vredna nečijeg života

Samo tri godine nakon uvođenja obaveze vožnje sa upaljenim svetlima danju, mogu se čuti najave da bi ova odredba Zakona o bezbednosti u saobraćaju, predstojećim izmenama i dopunama, mogla biti ukinuta. Zbog čega je ona uopšte stavljena na raspravu i zašto se razmišlja o njenom ukidanju? Jedan od argumenata za preispitivanje ove odluke jeste da su zemlje u okruženju, potpuno ili delimično, ukinule ovu obavezu, uglavnom iz ekoloških razloga, kao i da je kod nas vidljivost poboljšana drugim merama. Ustaljeno je mišljenje da vozilo sa upaljenim svetlima troši više goriva i time zagađuje čovekovu okolinu. Takođe, kako je pokazala anketa koju smo sproveli, vozači se žale na pregorele sijalice, pokvarene alternatore i prazne akumulatore. Koliki problem zaista leži u svetlima upaljenim danju? Da li bi ušteda goriva sa ugašenim svetlima bila tolika da opravda gubitak nečijeg života, zbog toga što vozilo nije uočeno na vreme? Je li je cena zamene jedne sijalice svake dve do tri godine viša od cene života?