Dokle se stiglo sa formiranjem školskih saobraćajnih patrola
DIREKTORI BEZ INICIJATIVE


Rubrika: SAT Plus 354
Datum izdavanja: 06.11.2014

Pre dva meseca na snagu je stupio Pravilnik o formiranju školskih saobraćajnih patrola. Istraživali smo dokle se stiglo sa realizacijom ovog projekta koji će omogućiti veću bezbednost učenika u saobraćaju na putu do škole.
Ideja da roditelji, nastavnici ali i građani kroz školske saobraćajne patrole regulišu saobraćaj u zoni škola, svoju pravnu osnovu ima u Zakonu o bezbednosti saobraćaja. Krajem avgusta ministar unutrašnjih poslova doneo je Pravilnik koji bliže i detaljnije reguliše ko patrole treba da čini, ko će ih obučavati, koja su njihova prava i obaveze. Tu vest su pozdravili i dali svoju podršku svi – roditelji, nastavnici i direktori, predstavnici lokalnih zajednica i saobraćajni stručnjaci. Stvoren je ambijent da se jedna dobra ideja koja povećava bezbednost učenika na putu do škole, a koja već decenijama postoji u praksi mnogih država, sprovede i kod nas…