Fiat Tipo
MODEL KOJI SPAJA KLASE


Rubrika: SAT Plus 384/385
Datum izdavanja: 31.12.2015.

Postoje automobili koji poštuju pravila i oni koji ih iznova ispisuju. Fijat je predstavio „tipo“, automobil koji ne priznaje sadašnju podelu na klase i koji sebi traži originalnu poziciju na tržištu. Sa nekadašnjim istoimenim modelom deli samo naziv, a da je mnogo više od još jedne „narodne limuzine“ govori njegova „dodata vrednost“ u vidu bogate opreme i visokog kvaliteta. U istoriji svetske automobilske industrije čest je slučaj da jedan model savršeno „pogodi“ kupce, pa da njegov uspeh inicira zaokret u načinu poslovanja kompanije koja do tada nije našla način kako da se izbori sa tradicijom, a da ujedno prihvati sve prilike i šanse modernih trendova. Recimo, „kajen“ je bio takav model za Porše. Uprkos glasnim upozoravanjima strogih tradicionalista, prekršena su pravila po kojima ovaj brend sme da ponudi samo sportske dvosede, pa je uspeh „kajena“ utirao put „panameri“ i „makanu“.