Hyundai Elantra II ispit Supertesta
LIMUZINA PO MERI GRADA


Rubrika: SAT Plus 406
Datum izdavanja: 03.11.2016.

Na drugom ispitu Supertesta, pažnja pri ocenjivanju Hjundaijeve „elantre“ bila je usmerena na saradnju dizelaša i manuelnog menjača, dva elementa koja nismo imali u prošloj generaciji, koja je na šest meseci takođe bila član naše redakcije. U gradu je kompaktna limuzina pokazala da joj veće dimenzije, koje omogućuju visok nivo komfora, ne smetaju da se snađe u saobraćajnim gužvama. Već u prvim kilometrima vožnje nove generacije hjundaija „elantra“ oseti se velika razlika u odnosu na prethodnu generaciju, koja je takođe bila na šestomesečnom Supertestu.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 406 na stranama 46-47.