Izmene i dopune Zakona o turizmu
PUTOVANJE SAMO SA GARANCIJOM


Rubrika: SAT Plus 379
Datum izdavanja: 22.10.2015.

Turistički inspektori dobili veća ovlašćenja, pa će osim kazni i zatvaranja nesavesnih agencija, moći da pokrenu i postupak za oduzimanje licenci. Agencije obavezne da turistima pre polaska na put daju potvrde o putovanju koje će sadržati sve garancije, odnosno polise koje agencija ima, informacije o načinu aktiviranja tih garancija i druga obaveštenja kako bi se tim osiguranjem isplatili putnici ukoliko eventualno dođe do prevare.Ni ovo leto, nažalost, nije moglo da prođe bez ružnih i neprijatnih scena u kojima su akteri bili prevareni turisti i nesavesni vlasnici turističkih agencija. Očigledno da ni posedovanje licence i dobar poslovni imidž neke agencije, nisu bili dovoljna garancija da će turisti koji su platili aranžman i otići na odmor. Da sve bude još čudnije, nesavesne agencije su sve do okončanja postupka žalbe mogle nesmetano da rade, a samim tim i prevare još naivnih. Zbog toga, ali i uvođenja nekih novih propisa vezanih za rad ugostiteljskih objekata i turističkih organizacija, usledilo je donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu.