Izmene ZOBS-a
KOME ĆE SE ODUZIMATI AUTOMOBILI


Rubrika: SAT Plus 406
Datum izdavanja: 03.11.2016.

Koji će se sve prekršaji ubuduće smatrati nasilničkom vožnjom i u kojim slučajevima će moći da se primeni ranije najavljivana nova kaznena mera – oduzimanje vozila kojim je napravljen neki od težih prekršaja. Kome će takvi prekršaji moći da budu oprošteni i pod kojim okolnostima.
Poslednja verzija koju smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova i čiji sadržaj prenosimo na ovih osam strana, možda će pretrpeti još neke manje izmene, ali suštinskih promena u odnosu na ono što ovde piše, ne bi trebalo da bude i moglo bi se reći da su ovo sve najvažnije novine o kojima vozači treba nešto da znaju. Kada će one i u praksi početi da važe, za sada se još uvek ne može sa sigurnošću reći, ali realne prognoze kažu da bi nova pravila trebalo da počnu da se primenjuju od idućeg proleća.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 406 na stranama 12-13.