Izuzeci u saobraćajnim propisima
KADA ZAKON DOZVOLJAVA PREKRŠAJE


Rubrika: SAT Plus 377
Datum izdavanja: 24.09.2015.

U kojim situacijama policija, na zahtev vozača, može oprostiti prekršaj i odustati od podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i šta se može smatrati postupanjem u cilju zaštite bezbednosti, života, zdravlja ili imovine.
Gotovo da nema vozača koji makar jednom u životu nije poželeo da malo jače pritisne gas i oseti užitak u brzoj vožnji, a da zbog toga ne bude kažnjen. U Srbiji to mnogima ponekad i uspeva jer takve stvari uglavnom čine daleko od očiju policije, ali pre ili kasnije dolijaju. Međutim, postoje situacije u kojima prekršaji poput prekoračenja brzine, prolaska kroz crveno svetlo na semaforu, vožnje žutom trakom, vožnje u zabranjenom smeru, pa čak i izazivanja saobraćajne nezgode, mogu biti oprošteni i to, u skladu sa zakonom.