Kada je napuštanje mesta nesreće kažnjivo zakonom
KRIV JE I KO NE POMOGNE


Rubrika: SAT Plus 330
Datum izdavanja: 05.12.2013

Ako neko izazove tešku saobraćajnu nezgodu i ne zaustavi se da pomogne povređenima, očekuje ga kazna koja može iznositi čitavih osam godina zatvora. Međutim, kazna sleduje i onima koji se zateknu na mestu nezgode i okrenu glavu, umesto da pozovu policiju i pomognu povređenima. Da li se i kada nepružanje pomoći povređenom tretira kao krivično delo. Kako zakon određuje ponašanje učesnika, ali i svedoka u saobraćajnim nezgodama i šta treba učiniti ako naiđete na mesto udesa

Zakon o bezbednosti saobraćaja, ali i Krivični zakon, jasno određuju kakve su obaveze učesnika u saobraćajnim nezgodama. To posebno važi za one koji su izazvali udes i pobegli sa lica mesta. Međutim, nisu oslobođeni obaveza ni oni koji naiđu ili se zateknu na mestu udesa u kojem ima nastradalih, i to ne samo sa moralnog aspekta i zbog čiste savesti. Šta oni treba da rade u takvim situacijama propisuje ne jedan, već dva zakona u srpskom pravosuđu…