Kako osporiti policijski zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode
UVIĐAJ (NE) ODREĐUJE KRIVCA


Rubrika: SAT Plus 295/296
Datum izdavanja: 02.08.2012

Od onoga što policajci napišu u službenoj belešci i zapisniku o uviđaju saobraćajne nezgode, u najvećoj meri zavisi ko će biti osuđen, a ko oslobođen, ko će dobiti odštetu, a ko će morati da plati kaznu ili da ide na robiju. Na šta imate pravo i kako treba da se ponašate tokom uviđaja kojim vam sudbina može biti zapečaćena

Kada čovek doživi saobraćajnu nezgodu, uglavnom je pod stresom i gleda da se što pre skloni sa lica mesta, a policijski uviđaj najčešće doživljava kao nužnu neprijatnost po čijem završetku će najzad moći da ode kući i pozabavi se popravkom oštećenog automobila. Gotovo niko ne zna da sudbina učesnika nezgode najviše zavisi upravo od policajca koji vrši uviđaj i od onoga što on bude video, zapazio, snimio i utvrdio. Bez obzira na to koje je doba dana ili noći, koliko je hladno ili vruće, da li se tom policijskom službeniku radi ili ne radi, od onoga što on kasnije napiše u zapisniku o uviđaju i takozvanoj službenoj belešci koja uz zapisnik ide na sud, u najvećoj meri zavisi ko će biti kriv, ko će morati da plati i kaznu i popravku svog vozila, a ko će imati pravo na naknadu štete od osiguranja. I ne samo to. Krivac će još dobiti kaznene poene i biće mu izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom na određeno vreme, a možda će čak završiti i u zatvoru, pa se slobodno može reći da od zaključka i utiska koji je stekla uviđajna ekipa može da zavisi nečija budućnost…