Kako pravilno odabrati motociklističku opremu
TRIPUT MERI, JEDNOM KUPI


Rubrika: SAT Plus 417
Datum izdavanja: 06.04.2017.

S obzirom na to da je došlo lepo vreme i da je sve više motociklista na ulicama, pravi je trenutak da se podsetimo na opremu od koje u velikoj meri zavisi njihova bezbednost. Iako Zakon ne propisuje za motocikliste da osim kacige moraju da nose bilo koji drugi komad opreme, s razlogom se savetuje da se onaj ko se vozi na dva točka dodatno zaštiti. Istina je da zaštitna oprema nije jeftina, ali i te kako može da pomogne u najopasnijim situacijama, ne samo da se smanji stepen povreda, već i da se spasi život. Ipak, nije dovoljno samo otići u radnju i dati novac za opremu, već treba da znate i šta vam je neophodno. Mi smo se o tome raspitali kod stručnjaka koji se prodajom opreme bave već gotovo deceniju, ali su ujedno i motociklisti i stalno se upoznaju sa novim tehnologijama i propisima vezanim za proizvodnju opreme.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 417 na stranama 56-57