Kako sami da se izborimo protiv bahatih vozača
KADA JE SLIKA SA MOBILNOG DOKAZ NA SUDU


Rubrika: SAT Plus 319
Datum izdavanja: 04.07.2013.

Ima li svrhe snimati ili fotografisati one koji grubo krše saobraćajne propise i mogu li se takvi dokazi iskoristiti na sudu. Da li će policija tražiti pokretanje prekršajnog postupka na osnovu privatnog snimka i kada to možete i sami učiniti. Kako je propao zahtev da se kazne poznati koji krše propise pred TV kamerama

Većina naših vozača ima vrlo slabu ili nema nikakvu saobraćajnu kulturu, pa se na srpskim putevima i pogotovo na gradskim ulicama često mogu videti grubi prekršaji koji, nažalost, ponekad imaju i tragičan ishod. Nepoštovanje prava prvenstva, preticanje preko pune linije uz opasno uletanje u makazice, nagla i nepropisna skretanja, prolasci kroz crveno i razni primeri nasilničke vožnje, svakako ne ostavljaju ravnodušnim savesne vozače, čija bezbednost pod takvim okolnostima često biva ugrožena. Mnogi od njih, pitaju se kako treba da reaguju u takvim situacijama i postoji li išta što kao savesni građani možemo učiniti da bi prekršioce stigla zaslužena kazna iako u blizini nema ni policije ni kamera za video-nadzor saobraćaja. Zahvaljujući današnjim tehnološkim mogućnostima, gotovo svako može telefonom napraviti fotografiju ili video-zapis, pa mnogi naši čitaoci pitaju da li se i takve stvari mogu upotrebiti na sudu kao eventualni dokaz protiv bahatih vozača…