Kako se krpe rupe na našim putevima
DRŽI VODU DOK MAJSTORI ODU


Rubrika: SAT Plus 424
Datum izdavanja: 13.07.2017.

U održavanje puteva spada i krpljenje rupa i oštećenja koja nastaju između dve redovne promene asfalta. Zašto se na našim putevima ista mesta krpe skoro svake godine kada bi zakrpe, po pravilu, trebalo da traju isto koliko i osnovni asfalt?
Prolećni slalom za vozače je u punom jeku. Da biste izbegli brojna oštećenja i rupe u kolovozu, na pojedinim deonicama morate voziti cik-cak jer u suprotnom vam ne gine odlazak kod majstora na krpljenje auspuha, centriranje trapa, zamenu amortizera i ko zna čega još. Redovno održavanje puteva je skupo, čak i za najbogatije države, ali ono ne podrazumeva samo zamenu asfalta ili ozbiljniju rehabilitaciju puta, već i krpljenje udarnih rupa. Zakrpa nije sramota, ali samo ako je urađena po pravilima struke, jer se njome obezbeđuju prohodnost puta, zadovoljavajući nivo bezbednosti saobraćaja i sprečava se dalje oštećenje puta, posebno nosećih slojeva.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 424 na stranama 60-63