Kako se (ne) koristi pravo na jeftiniju polisu
RUPA U PROPISIMA PROGUTALA BONUS


Rubrika: SAT Plus 382
Datum izdavanja: 03.12.2015.

Zbog čega vlasnici automobila ostaju bez umanjenja cene polise koje su zaslužili? Zašto propisi i baza podataka ne sprečavaju propuste koji idu na štetu osiguranika? Da li vlasnik automobila može naknadno da dobije novac koji je nepotrebno platio. Kada je pre više od četiri godine u Srbiji ponovo uveden sistem bonus-malus, cene polisa obaveznog osiguranja u saobraćaju počele su da se obračunavaju na pravedniji način – skuplje za vozače koji prave više udesa, a jeftinije za one savesne koji ne izazivaju nezgode. Međutim, u praksi se dešava da vlasnicima automobila koji su zaslužili bonus, to pravo bude uskraćeno, na šta se, u svojim pismima upućenim našoj redakciji, žali više čitalaca revije SAT Plus…