Kako se određuje mesto i način kontrole saobraćaja
GDE POLICIJA SME DA KONTROLIŠE


Rubrika: SAT Plus 330
Datum izdavanja: 05.12.2013

Iako su pravila za redovnu kontrolu saobraćaja jasna, ne dešava se uvek da patrole saobraćajne policije budu na predviđenim mestima. U ovom tekstu donosimo izvode iz Pravilnika o načinu kontrole i regulisanja saobraćaja o tome kako i gde policija sme da kontroliše vozače, ali i šta se najčešće pregleda tokom redovne kontrole

Pravilnik o načinu vršenja kontrole i regulisanja saobraćaja odavno je stupio na snagu, ali je mnogim vozačima i dalje nejasno na koji način se određuju mesta na kojima patrole saobraćajne policije kontrolišu saobraćaj, jer su ona neretko u zonama koje nisu baš ključne za bezbednost niti su opasne za učesnike u saobraćaju. Neki čak smatraju da se patrole postavljaju i na mestima na kojima ne mogu zaustavljati automobile na bezbedan način. Zbog toga smo odgovore na ova pitanja potražili direktno od MUP-a, ali smo se raspitali i na terenu, gde smo od saobraćajnih policajaca pokušali da saznamo pre svega da li se tokom kontrole poštuju pravila i propisi…