Kako se određuje ograničenje brzine kretanja vozila
BRZINA PO MERI RIZIKA


Rubrika: SAT plus 364
Datum izdavanja: 26.03.2015

Šta sve utiče na ograničenje brzine prilikom izgradnje nekog puta ili ulice. Zašto se ne sme brže na Ibarskoj magistrali ili preko Pupinovog mosta. Da li policija kažnjava vozače zbog greške putara.
Vozači u Srbiji više vole gas od kočnice, pa je nepoštovanje ograničenja brzine najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda. Iako je jasno se saobraćajni propisi moraju poštovati, mnogi vozači za svoju brzu vožnju optužuju nadležne – od putara do upravljača puta i policije. Naizgled često su u pravu, jer kako objasniti da je ulici sa po dve saobraćajne trake ograničenje 40 km/h, a ne 50 km/h koliko je u naselju, da na Ibarskoj magistrali ima više ograničenja koja su primerenija biciklistima nego vozilima, ili da na desetak metara jedan iza drugog, stoje dva znaka sa različitim ograničenjem…