Kako se pravilno prevozi teret automobilom
TOVAR PO MERI PROPISA


Rubrika: SAT Plus 373/374
Datum izdavanja: 30.07.2015.

Kako se automobilom propisno može prevoziti veći teret, koliko zaista sme da viri, kako se obeležava, koliko i kako sme da se natovari na krov? Na koji način se prevoze životinje, a kako da pravilno spakujemo sve što prevozimo manjim vozilom? Automobili sa trosedom na krovu, sa ogromnim cevima koje se preteći njišu napred-nazad, ili tako prepunjenom kabinom da se vozač jedva vidi, a rubovi gotovo da dodiruju asfalt… To su samo neke od čestih situacija sa domaćih ulica i na prvi pogled je jasno da tako nešto nije ni bezbedno ni pravilno. Ljudi se na razne načine dovijaju kako bi rešili ovakve probleme, a srećom, propisi koji se odnose na način prevoza tereta u automobilu se u praksi baš ne primenjuju isuviše revnosno…