Kako se primenjuju alternativne sankcije za saobraćajne prekršaje
KO IMA PRAVO NA RAD U JAVNOM INTERESU


Rubrika: SAT Plus 359
Datum izdavanja: 15.01.2015

U kojim situacijama vozači mogu očekivati da im umesto novčane ili zatvorske kazne za počinjeni prekršaj, bude pružena mogućnost da svoj dug odrade u nekom od preduzeća. Jedna od najinteresantnijih novina u načinu kažnjavanja neodgovornih vozača koju je doneo novi Zakon o prekršajima i o kojoj je revija SAT Plus već pisala, svakako je rad u javnom interesu. To je alternativna sankcija koja se dosad retko izricala i to uglavnom za krivična dela, a ne za prekršaje. Ona podrazumeva neplaćeni rad u korist društva koji se ne obavlja pod prinudom, kojim se ne vređa ljudsko dostojanstvo i ne ostvaruje profit.
Šta to zapravo znači? Umesto da plati na primer 30.000 dinara ili da ode na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju do 30 dana, vozač kome prekršajni sudija izrekne kaznu rada u javnom interesu, treba jednostavno da je odradi u nekom od preduzeća koje je sklopilo ugovor sa Ministarstvom pravde, a koje se bavi poslovima od javnog interesa…