Kako veštačenje može da pomogne vozačima
TRAGOVI I FORMULE SKIDAJU KRIVICU


Rubrika: SAT Plus 339
Datum izdavanja: 10.04.2014

Na osnovu čega veštaci mogu da dokažu da niste odgovorni iako ste optuženi za izazivanje sudara? Kada treba angažovati stručnog savetnika i koliko to košta? Da li pomoć veštaka treba tražiti i za manje prekršaje?
Moja reč protiv njegove – tako mnogi vozači doživljavaju svoj položaj kada na sudu treba da se odbrane od optužbe da su izazvali sudar ili na drugi način prekršili saobraćajne propise. Situacija je nešto bolja ako imate i svedoke koji bi potvrdili vaše tvrdnje, ali i oni imaju samo priču, kojoj sudija može, ali ne mora da poveruje. S druge strane, postoje i argumenti koji su mnogo jači od reči učesnika i svedoka, a to je ono što „govore“ materijalni dokazi. Međutim, da bi oni „progovorili“, potreban je stručnjak koji ume da ih shvati i pretoči u pouzdane dokaze koje svako, a pre svega sudija, može da razume. Takvi stručnjaci obično se nazivaju veštaci. Verovatno svi znaju za njih, ali, mnogi vozači ne znaju kada i koliko oni mogu da im pomognu kada se nađu pred sudom…