Kakva nam prava daje novi Zakon o zaštiti potrošača
KAZNOM SPREČITE PREVARU TRGOVCA


Rubrika: Sat Plus 353
Datum izdavanja: 23.10.2014

Kako iskoristiti najjače oružje koje kupcima daje novi zakon i naterati prodavca da ga poštuje. U kojim slučajevima treba zvati tržišnu inspekciju. Pod kojim uslovima novi automobil može da se zameni ako se pokvari i kada je saobraznost važnija od garancije.
Novi Zakon o zaštiti potrošača o kojem je bilo dosta reči i od kojeg se mnogo očekuje, već je počeo da se primenjuje, a jedna od najčešće pominjanih novina je ukidanje sudske takse za sporove kod kojih je vrednost robe manja od 500.000 dinara. To znači da uglavnom bez ikakvih troškova možete tužiti prodavca ili servis čijom uslugom niste zadovoljni, pa sve upućuje na to da će se najveći broj sporova rešavati na sudu. Ipak postoji mnogo brži način da dođete do pravde, a to su nove, znatno više kazne za nesavesne trgovce koje je propisao novi zakon…