Kakva prava po novom zakonu imaju vozači
KADA ŽALBA DUPLO KOŠTA


Rubrika: SAT Plus 347/348
Datum izdavanja: 31.07.2014

Da li se i kako vozač može odbraniti i izbeći kaznu ako ga policajac okrivi za neki saobraćajni prekršaj? Kako se podnosi žalba na policijski zapisnik, a kako na prekršajni nalog? Kada se treba žaliti, kada odmah platiti polovinu kazne, a kada je najbolje priznati grešku i tražiti manju kaznu?

Otkako je od 1. marta na snagu stupio novi Zakon o prekršajima koji u određenim slučajevima predviđa mogućnost ublažavanja kazne putem takozvanog prekršajnog naloga, naplata kazni je mnogo efikasnija nego prethodnih godina. Međutim, očekuje se da će biti još bolja nakon javne promocije Sporazumnog priznanja krivice koje predviđa dogovor vozača i policije o smanjenju kazne za mnogo širi krug prekršaja…