Kakve sve posledice može imati izbegavanje sudskih poziva
KRENEŠ NA MORE, ZAVRŠIŠ KOD SUDIJE


Rubrika: SAT Plus 397
Datum izdavanja: 30.06.2016

Ako se niste odazvali na sudski poziv, a svoj nedolazak niste opravdali i krenuli ste nekuda izvan Srbije, može vam se desiti da na graničnom prelazu budete uhapšeni i sprovedeni direktno kod sudije koji vam je poslao poziv za saslušanje. Šta još podrazumeva takozvana opšta naredba za dovođenje koja se odnedavno koristi i u našem zakonodavstvu, koga mogu zadesiti takve neprijatnosti i ko snosi troškove dovođenja. Jedan od najčešćih načina na koji naši vozači pokušavaju da izbegnu kaznu zbog saobraćajnih prekršaja je neodazivanje na sudske pozive i odugovlačenje postupka do zastarevanja koje nastupa posle 24 meseca.

Saznajte detaljnije u SAT Plus 397 od 30.06.2016.
na stranama 10-11.