Ko je nadležan da popravi oštećenja kolovoza
KAKO PRIJAVITI RUPE NA PUTU


Rubrika: SAT Plus 408
Datum izdavanja: 01.12.2016.

Srpski putevi nisu u dobrom stanju i vozači su toga svesni dok prave slalom između udarnih rupa, ili dok se truckaju po kolovozu prepunom zakrpa, iako je upravljač puta po zakonu dužan da sva ta oštećenja sanira i put dovede u funkcionalno stanje. Nažalost, često se dešava da putari, ali i oni koji treba da kontrolišu njihov rad pre svih inspekcija za državne puteve, jednostavno ne primećuju ili se prave da ne primećuju rupe i druga oštećenja na kolovozu. U to smo se, nažalost više puta uverili, kao i mnogi koji su nam pisali i žalili se, ali ako se broj ovakvih prijava bude povećao, možda će se nešto promeniti nabolje.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 408 stranama 64-65.