Koliko je efikasno automatsko parkiranje
POMOĆ KADA JE NAJTEŽE


Rubrika: SAT Plus 317
Datum izdavanja: 06.06.2013.

Sistem automatskog parkiranja najpre pruža pomoć pri proceni da li između dva automobila ima dovoljno mesta, a potom na sebe preuzima kontrolu nad upravljačem. Za ovaj neobičan test izabrali smo tri modela koji nude ovu mogućnost i ispitali u kolikoj meri je ta asistencija efikasna, da li je brža od iskusnog vozača i šta moderna tehnologija može, a šta ne može da radi umesto čoveka

Ponekad je i iskusnim vozačima teško da procene da li između druga dva vozila ima dovoljno mesta, a nije mali broj onih koji imaju problem sa paralelnim parkiranjem i upravljanjem vozilom dok se ono kreće unazad. Automobilska industrija odgovara asistencijom automatskog parkiranja koja, kažu, sav posao može da uradi umesto vozača. To svakako nije novina, ali jeste zanimljivo to što je ova tehnologija u međuvremenu ponuđena u mnogo jeftinijim vozilima nego što je to bio slučaj pre samo nekoliko godina…