Koliko smo zaista bezbedni u saobraćaju
PONOVO SMRT NA SRPSKIM PUTEVIMA


Rubrika: SAT Plus 390
Datum izdavanja: 24.03.2016.

Zašto je prošle godine u saobraćaju poginulo čak 65 ljudi više nego u 2014, u čemu se najviše grešilo, ko je najugroženiji, kada i zbog čega se najčešće dešavaju saobraćajne nezgode? Šta vozači vide kao glavni razlog stradanja na našim putevima. Vožnja na srpskim putevima ponovo je radnja visokog rizika. Ne samo zbog klizišta i poplava sa kojima se veći deo naše zemlje borio prethodnih dana, već i zbog grešaka u saobraćaju koje svakodnevno plaćamo životima i koje svakog dana oko 50 ljudi pošalju u bolnicu. Taman kada samo se ponadali da će najpozitivniji pokazatelji bezbednosti saobraćaja ostvareni u 2014. godini, biti nadmašeni, otreznila nas je realnost. Ne samo da nismo naučili lekcije kojima u saobraćaju čuvamo sebe i druge, već smo, gde god se to moglo, rezultate pokvarili.