Koliko su pouzdani uređaji za video-nadzor saobraćaja i otkrivanje prekršaja
DA LI KAMERA MOŽE DA POGREŠI


Rubrika: SAT Plus 341
Datum izdavanja: 08.05.2014

Mada dosadašnja iskustva govore da kamere kojima policija beleži prekršaje ne greše, fotografije koje smo dobili od jednog vozača „fiće“ dovode to u sumnju. Da li je u pitanju prekršaj ili greška pitali smo pravnike, veštake i policiju

Otkako je u većim gradovima uveden video-nadzor saobraćaja, broj prekršaja koje beleže policijske kamere je iz godine u godinu sve manji. A da li kamera baš uvek izmeri tačnu brzinu ili može da pogreši – pitanje je o kojem često razmišljaju vozači, naročito oni kojima od policije stignu fotografije na kojima se vidi da su uhvaćeni u prekoračenju brzine…