LPG Samit u Novom Sadu upozorio na lošu situaciju u Srbiji
AKCIZA GUŠI VOŽNJU NA GAS


Rubrika: SAT Plus 383
Datum izdavanja: 17.12.2015.

Kao i krajem prošle godine, i ovog decembra je Savetovanje o tečnom naftnom gasu bilo prilika za razmenu iskustava o primeni TNG-a, ali i o problemima koji u Srbiji izgleda nisu ni mali ni malobrojni. Tako je na skupu koji su ovog puta u Novom Sadu organizovali Regionalna LPG&CNG asocijacija za zemlje CEFTA i Udruženje profesionalnih autogas servisa Srbije bilo reči o prednostima i mogućnostima primene gasa na dizel-motorima, kao i o visokim akcizama i drugim problemima. O čemu se konkretno radi, objašnjavamo u prikazu tema kojima se ovaj skup bavio i zaključaka donetih nakon dvodnevnih diskusija. Podaci koje dajemo prikazani su u izlaganjima, a neke smo dobili i u razgovoru sa učesnicima.