Markiranje TNG-a
KAKO SE OTKRIVAJU PREVARE


Rubrika: SAT Plus 367
Datum izdavanja: 07.05.2015.

Od pre nekoliko meseci u tečni naftni gas se dodaje specijalna supstanca koja omogućava da se otkrije da je on nabavljen na nelegalan način ili je u njega nešto naknadno dodato. Radi se o obeležavanju u okviru programa markiranja, koji se već godinu dana uspešno primenjuje na benzin i dizel-gorivo, o čemu je revija SAT Plus više puta pisala. Podsećamo, program se zasniva na tome da se u gorivo koje legalno ulazi na tržište dodaje precizno određena količina markera, specijalne supstance čije prisustvo se otkriva detektorima napravljenim baš za tu namenu. Ako se kasnije pri proveri na benzinskoj pumpi ispostavi da u gorivu nema propisane količine markera, to je znak da je bilo nekih malverzacija.