Modernizacija saobraćajne policije
NOVE INVESTICIJE U KAŽNJAVANJE


Rubrika: SAT Plus 424
Datum izdavanja: 13.07.2017.

Kao da već nema pregršt modernih „oružja“ kojima vreba i „lovi“ vozače u prekršajima, saobraćajna policija sada planira nabavku još savremenijih uređaja za lako otkrivanje i manjih prekršaja poput razgovora mobilnim telefonom ili nevezivanja pojasa. Otkrivamo čime će se sve „ponoviti“ i šta nas uskoro može sačekati „iza krivine“.
Pored velikog broja radara, kamera, kao i presretača, saobraćajna policija bi uskoro mogla da se „ponovi“ još naprednijim ali i znatno skupljim uređajima koji mogu neprijatno da iznenade i one koji ne vezuju uvek sigurnosne pojaseve i koji vole da telefoniraju dok voze. Prema informacijama koje smo dobili na stručnoj raspravi o stanju i problemima sprovođenja Strategije bezbednosti saobraćaja u Srbiji, održanoj krajem maja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, saobraćajna policija ozbiljno planira modernizaciju opreme, u čemu ključnu ulogu ima upravo nabavka savremenih uređaja za otkrivanje i lakših prekršaja.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 424 na stranama 16-17