Može li se naplatiti šteta na potopljenim vozilima
KOJE OSIGURANJE ŠTITI OD POPLAVE


Rubrika: SAT Plus 343
Datum izdavanja: 05.06.2014

U kojim slučajevima se može dobiti obeštećenje za štetu na vozilima pričinjenu usled poplava, koliko se može naplatiti i zbog čega se može izgubiti pravo na odštetu. Kako se prijavljuje šteta na poplavljenom vozilu i šta treba sami da uradite pre nego što dođe procenitelj. Na koji način se obračunava totalna šteta

Iako je tokom vanredne situacije za mnoge u ugroženim krajevima glavni prioritet bila zaštita života i nepokretne imovine, važno pitanje za vlasnike automobila jeste i da li imaju pravo na naknadu štete pričinjene u poplavama tokom minulih nepogoda. Kao što je poznato, obavezno osiguranje od auto-odgovornosti ne pokriva takve rizike, pa će štetu u ovom slučaju moći da naplate samo oni koji imaju kasko osiguranje. Osiguravajuće kompanije predvidele su mnogo različitih kombinacija i paketa, zavisno od potreba klijenata i vrste pokrića. Međutim, bez obzira na to koji je paket ugovoren, ova vrsta osiguranja kod svih društava pokriva rizike od oštećenja koja mogu nastati usled poplave, bujice, visoke vode i potapanja vozila. Ipak, treba imati u vidu da postoje i okolnosti pod kojima ni kasko polisa neće biti dovoljna da se naplati šteta, a takvi slučajevi su jasno precizirani u uslovima osiguranja…