Naftne kompanije o novom načinu kontrole tržišta
NAFTAŠI ZA MARKIRANJE


Rubrika: SAT Plus 350
Datum izdavanja: 11.09.2014

Zbog čega velike kompanije koje se bave prometom naftnih derivata podržavaju uvođenje reda na tržištu? Kakvu korist, po mišljenju prodavaca goriva, vlasnici automobila imaju od markiranja? Zašto povećan broj kontrola neće remetiti rad benzinskih pumpi

Uvođenjem markiranja, u Srbiji je počeo važan proces pravljenja reda na tržištu naftnih derivata. Među onima na koje to direktno utiče nalaze se benzinske pumpe i kompanije koje ih imaju. Štaviše, može se reći da su u centru zbivanja, jer je osnovni cilj markiranja upravo kontrola rada onih koji trguju naftnim derivatima. Zato je zanimljivo čuti šta oni misle o novom sistemu.