Naše vozačke dozvole u inostranstvu
GDE I ZAŠTO TRAŽE MEĐUNARODNU?


Rubrika: SAT Plus 344
Datum izdavanja: 19.06.2014

U kojim evropskim državama naši vozači, pored nacionalne, moraju da poseduju i međunarodnu vozačku dozvolu. Kako se pribavlja ovaj dokument, koliko važi i koliko košta. Možemo li voziti sa starom papirnom dozvolom i gde ne možemo bez zelene karte
Naši vozači koji se ovih dana spremaju na put u inostranstvo mogu imati dve nedoumice – da li im je za putovanje automobilom u drugu državu neophodna međunarodna dozvola i da li preko granice imaju pravo da upravljaju motornim vozilom ukoliko staru papirnu dozvolu nisu zamenili za novu biometrijsku…