Nema registracije bez atesta
SILNE MUKE ZBOG PRIKOLICE I KUKE


Rubrika: SAT Plus 343
Datum izdavanja: 05.06.2014

Propisi kažu da na tehničkom pregledu mogu proći samo fabrički proizvedene prikolice i atestirani automobili sa kukom, ali je, uprkos tome, u saobraćaju mnogo onih koji ne zadovoljavaju te uslove. Kako do atesta za ugradnju kuke i koliko to košta Iako postoje jasna pravila za registraciju automobila sa kukom za vuču, nije tajna da se ulicama i putevima vozi na hiljade onih koji ta pravila ne poštuju i koji su zapravo tehnički neispravni. Da li zato što nemaju atest, a ipak bez problema prolaze na tehničkim pregledima, ili zbog činjenice da nemaju homologaciju koja potvrđuje da je kuka fabrički ugrađena, možda i nije bitno. Važno je da su neispravni i da oni koji ih voze verovatno i ne sanjaju šta ih sve može zadesiti, počev od toga da ih saobraćajna policija može kazniti i isključiti iz saobraćaja, pa do činjenice da će možda iz sopstvenog džepa morati da plate štetu koju je napravio neko drugi…