Novi sistem za inspekciju puteva
GEORADAR OTKRIVA PREVARE


Rubrika: SAT Plus 327
Datum izdavanja: 24.10.2013

Zahvaljujući novom sistemu koji radi na principu elektromagnetnih talasa koji prodiru do dva metra dubine, može se saznati od čega su zaista napravljeni putevi, kolika su oštećenja kolovoza ili kolika je debljina asfalta. Prvi takav uređaj kod nas nedavno je predstavljen javnosti na stazi centra NAVAK

Putna mreža u Srbiji nije dobra, i to više nije nikakva tajna. Rupe, zakrpe, kolotrazi i neravnine mogu se videti skoro na svim saobraćajnicama. Ono što vozače posebno iritira, jeste činjenica da se često neke deonice samo dve ili tri godine nakon obimnih putarskih radova, ponovo nalaze u jako lošem stanju. Zato vozači, koji sve te radove plaćaju iz svog džepa kroz razne takse i doprinose, odnosno cenu putarine, s pravom postavljaju pitanje ko je kriv za to i da li naši graditelji zaista ne znaju da naprave kvalitetan put. Pravog odgovora do sada nije bilo, ali zahvaljujući jednom novom tehničkom sistemu vrlo brzo bismo mogli bi da dobijemo tačnu dijagnozu za sve naše saobraćajnice – od ulica i magistrala do autoputeva…