Obavezno osiguranje po novim pravilima
KAZNE I NAGRADE U OSIGURANJU


Rubrika: SAT Plus 269/270
Datum izdavanja: 04.08.2011

Već od 1. septembra počinje nov sistem obračuna cena polisa obaveznog osiguranja na osnovu podataka o saobraćajnim nezgodama registrovanim posle 1. jula 2010. Ko će morati da plati više, ko će dobiti popust, a koje greške će biti oproštene. Sve štete u istoj bazi

Od 1. septembra, u oblasti obaveznog osiguranja od autoodgovornosti u Srbiji ponovo počinje da se primenjuje sistem bonusa i malusa. Njegova suština se svodi na utvrđivanje cene polise osiguranja određenog vozila, zavisno od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljene štete, za koje je odgovoran. Smišljen je tako da pažljivi vozači budu nagrađeni određenim popustima, a da oni koji izazivaju nezgode i prave štetu budu kažnjeni skupljim polisama. Jednostavno, kada vozač koji u prethodnom periodu nikome nije napravio štetu, bude došao da produži osiguranje za svoje vozilo, cena koju će morati da plati za obavezno osiguranje biće znatno manja nego za izazivača sudara u kojem je nečije vozilo oštećeno…