Obuka vozača po novim propisima
KOJE AUTO-ŠKOLE RADE U SRBIJI


Rubrika: SAT Plus 338
Datum izdavanja: 27.03.2014

Spisak svih centara za obuku koji imaju dozvolu za rad po trenutno važećim propisima. Za koje kategorije se možete obučavati u kojoj školi. Kakve će uslove auto-škole morati da ispune posle 25. oktobra
Ukoliko nameravate da se upišete u auto-školu i pitate se koju da izaberete i koje od njih uopšte mogu da rade po novim propisima, ovde su odgovori na sva takva i slična pitanja. Na ovim stranama objavljujemo kompletan spisak svih centara za obuku koji imaju licence zaključno sa 17. martom uz napomenu da se može desiti da im se u međuvremenu pridruži još neki. Osim toga, navodimo i sve kategorije za koje su ovlašćeni da obučavaju kandidate tako da sada sa lakoćom možete proveriti gde možete polagati, na primer za F-¬kategoriju, za koju se mnogi raspituju…