Održavanje TNG uređaja
DA ŠTEDI, A DA NE CURI


Rubrika: SAT Plus 328
Datum izdavanja: 07.11.2013

TNG uređaj je koristan jer smanjuje mesečne izdatke za gorivo, ali vozačima stvara dodatne obaveze kada je reč o njegovom održavanju. Zbog čega se TNG uređaji najčešće kvare i kako se popravljaju? Na šta vozači da obrate pažnju i kad se mora u servis

Vozači koji imaju automobil sa TNG uređajem i te kako osećaju blagodeti niže cene ovog goriva, a da „ćar ne bi pojeo vajdu“ oni moraju da obrate pažnju ne samo na njegovu ispravnost već i na nove propise. Njima su pooštreni uslovi koje moraju da ispunjavaju pojedini delovi TNG instalacije, ali se i na svakih pet godina mora ići na proveru, odnosno periodični pregled, bez obzira na rok važenja atesta. Takođe, neko ko je pre šest godina ugradio TNG, sada će verovatno morati da prepravi vozilo, iako je ono ispunjavalo sve uslove u vreme ugradnje. Troškovi prepravke, zajedno sa kontrolom i izdavanjem potvrde mogu premašiti i prvobitnu cenu uređaja, zbog čega se podigla velika prašina. Nažalost, čitav problem još nije rešen, pa zbog te brige mnogi vozači zaboravljaju da to nije jedina poteškoća sa TNG uređajem koju mogu imati, a da i najmanji kvar može ozbiljno ugroziti budžet…