Olakšice pri registraciji za vozače sa posebnim potrebama
NEUPUĆENI PLAĆAJU VIŠE


Rubrika: SAT Plus 367
Datum izdavanja: 07.05.2015.

Osobe sa hendikepom oslobođene su određenih nameta prilikom kupovine i korišćenja vozila. Međutim, lako im se može desiti da, ako ne obrate pažnju na neke detalje, dođu u situaciju da ne mogu ostvariti pravo na oslobođenje od poreza prilikom registracije.
Osobama sa invaliditetom država je propisala niz povlastica koje im omogućavaju da jeftinije dođu do novog automobila i da ga svake godine registruju po znatno povoljnijim uslovima. Najveću olakšicu svakako predstavlja oslobođenje od plaćanja poreza na upotrebu motornog vozila, koji, u zavisnosti od kubikaže, može iznositi i više od 200.000 dinara godišnje. Kako bi se sprečile zloupotrebe, jer se dešavalo da osobe sa invaliditetom na svoje ime registruju po pet-šest automobila koje zapravo koristi neko drugi, država je još 2010. propisala da se na ime osobe sa invaliditetom samo jedno vozilo, i to prvo u toku godine, može registrovati bez plaćanja poreza.