Počela realizacija novog projekta u centru NAVAK
AUTO-ŠKOLE POKLANJAJU TRENING


Rubrika: SAT Plus 414
Datum izdavanja: 23.02.2017.

Prepoznavši koliko je dodatna obuka mladih vozača važna za njihovu bezbednost, pet auto-škola je samoinicijativno odlučilo da mlade vozače sa probnom dozvolom koji su kod njih završili obuku i položili vozački ispit, besplatno pošalje na specijalni trening bezbedne vožnje. Zato su sa NAVAK – Nacionalnom vozačkom akademijom potpisali zvaničan ugovor o saradnji, pa je prva grupa od 34 devojke i mladića već prošla ovu obuku. Obuka za vozače odavno je postala ekonomska kategorija, pa je logično što se auto-škole bore za svakog kandidata, i što u njima najčešće gledaju zaradu. Onog trenutka kada kandidati polože ispit prestaje svaka briga škole o njima. U tom svetlu sasvim je jasno zbog čega je potez koji je samoinicijativno povuklo pet auto-škola, neuobičajen za naše uslove ali i vredan pažnje.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 414 na stranama 12-13